Kamis, 18 Februari 2016

Situs Informasi Terkini Terupdate

Maklumat boleh menjadi fungsi penting dalam membantu mengurangkan kebimbangan dalam seseorang. Pada pendapat Notoatmodjo (2008) yang lebih dan lebih mempunyai maklumat yang boleh menjejaskan atau meningkatkan pengetahuan orang itu dan dengan pengetahuan yang boleh membawa kepada kesedaran yang akhirnya seseorang akan berkelakuan mengikut pengetahuan mereka.

Abdul Kadir (2002: 31); McFadden et al (1999) mendefinisikan maklumat sebagai data yang telah diproses dengan cara yang meningkatkan pengetahuan seseorang yang menggunakan data.

Sumber : http://ruangragam.blogspot.com/

Tidak ada komentar:

Posting Komentar